สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในมุมมองของข้าพเจ้า

1)ป่าไม้

    จากการกระทำของมนุษย์ในการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้พื้นที่ป่าลดนอยลง ซึ่งทรัพย์ยากรที่ได้เหล่านั้น มาอุปโภค เช่นบ้านเรือน ของใช้ต่างๆ หรือ ทำการเกษตร เเละ ถนน จากการไม่คาดคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาของธรรมชาติที่รุนเเรง ภัยพิบัติต่างๆ ทางรัฐบาลได้มีการรณรงค์ช่วยกันฟื้นฟูป่า เเต่เทียบไม่ได้กับที่ มนุษย์ได้ทำลาย เพราะยังมีพวกลักลอบ ตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองอยู่มาก เเม้จะมีการปราบปรามเเล้วก็ตาม คาดการณ์ว่าภัยพิบัติจะทวีความรุนเเรงเพิ่มมากขึ้น

2)พลังงาน

 

    โลกในปัจจุบันทั่วโลกใช้พลังงานในรูปเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินมากที่สุด รวมกันแล้วใช้มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ อีก 2 เปอร์เซ็นต์มาจากพลังงานนิวเคลียร์ ส่วนที่เหลืออีก 3 เปอร์เซ็นต์มาจากพลังงานอื่นๆ เช่น พลังน้ำจากเขื่อน พลังแสงอาทิตย์ พลังลม ชีวมวล คลื่นในทะเลและความร้อนใต้ดิน ส่วนพลังงานที่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น พลังลม พลังน้ำ ความร้อนใต้ดิน มีใช้บ้างเหมือนกันแต่น้อยมาก เพราะพลังงานชนิดนี้มีน้อยและราคายังแพงอยู่ และที่แปลกคือ แม้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของประชาชน แต่ทั่วโลกก็ใช้ผลิตไฟฟ้าถึง 20 เปอร์เซ็นต์

3)น้ำ

    ทรัพยากรน้ำหลายคนคงนึกว่ามีใช้อย่างไม่จำกัด เเต่จริงๆเเล้วน้ำที่เราใช้บริโภคได้นั้นมีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซนต์ โลกของเรามีน้ำอยู่ประมาณ70%ส่วนน้ำจืดซึ่งรวมถึงไอน้ำในบรรยากาศด้วยมีเพียงร้อยละ 2.7% เเต่น้ำส่วนใหญ่เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นน้ำทะเล ไม่สามารถดื่มได้ จากการที่มนุษย์ใช้น้ำอย่างไม่เห็นคุณค่าอาจทำให้น้ำที่สามารถอุปโภค บริโภคนั้น หมดไปอย่างรวดเร็ว เราควรลดการตัดไม้ทำลายป่า หรือสิ่งที่พลเมืองอย่างเราพอกระทำได้ ก็ช่วยกันประหยัดการใช้น้ำดีที่สุด

4)อากาศ

    ปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง ปริมาณมวลสารที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เมื่อไม่มีการจัดการที่ดีก็จะกระจายสู่บรรยากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ถ้าเราไม่ช่วยกันต่อไปเราอาจต้องซื้ออากาศเพื่อดำรงชีวิตก็เป็นได้

5)สัตว์ป่า

    สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งเป็นประเภทที่งอกเพิ่มพูนได้เช่นเดียวกับป่าไม้ทุ่งหญ้า ดิน และน้ำ แต่ต้องมีการบำรุงรักษา และใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันนี้เราใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่ายังไม่ถูกวิธีเท่าที่ควรเป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์และไม่พยายามหาวิธีการทดแทนให้พอเพียงและเหมาะสม จึงทำให้สัตว์ป่าบางชนิดได้สูญพันธุ์ เนื่องจากการล่าสัตว์ป่าที่ผิดกฏหมาย ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่สัตว์ป่าอีกหลายๆชนิดจะหมดไปจากโลกของเรา

6)พันธุ์พืช

     พืชพันธุ์ในธรรมชาติมีอยู่มากมายหลากหลาย เเต่มนุษย์ได้คิดปรับปรุง หรือตัดเเต่งพันธุกกรมซึ่งทำให้ได้สายพันธุ์ที่สามารถทนต่อ สภาพอากาศ เเมลงเเละวัชพืช มีหลากหลายสี ซึ่งมีความสวยงาม ในปุัจุบันได้มีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชทั้งในระดับในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนแรกมุ่งที่จะนำเสนอแนวความคิดในการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการคุ้มครองพันธุ์พืชทั้งที่เป็นพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: